Plasmaskæring er uhyre præcis

Vores plasmaskærer kan skære i metalplader, der er op til 6 x 2 meter. Tykkelsen varierer efter metaltype: For stålplader er den maksimale tykkelse 70 mm, mens den for aluminium er 200 mm.

Plasmaskæring fungerer på den måde, at en elektrisk lysbue opvarmer en luftstrøm så meget, at atomer og elektroner adskilles til et plasma. 

Vi kan skære efter de fleste digitale filer. Vi kan også hjælpe med at gøre din frihåndstegning til en brugbar skærefil.

billeder-/6-x-2-plasmaskaerer-1.jpg

bubble